Portfolio

Ponosni smo na našu referentnu listu koja neprestano raste zahvaljujući zadovoljstvu naših klijenata.

Uspostava tržišne komunikacije između EU i GCC-a.

Izrada ograde i šumske vlake

Konverzija degradiranih šumskih sastojina

Uzgoj autohtonih pasmina hrvatskih hladnokrvnjaka

Obnova tla

Uzgoj autohtone pasmine primorsko dinarskih magaraca

Košnja trave

Krave

Ovce

Sječka

Stočna hrana

Baliranje, skladištenje i prodaja suhog sijena visoke hranjive vrijednosti, lucerna i DTS (dijetelinsko-travna smjesa)

Uređenje pašnjaka i postavljanje pašnjačke ograde i opreme

Pružamo kompletnu i najbolju uslugu u industriji.

Pomaknite se na vrh